• Equipos de control Ima1
 • Equipos de control Ima1
 • Equipos de control Ima1
 • Equipos de control Ima1
 
 • Tridimensionales
 • Proyector de perfiles
 • Rugosímetros
 • Perfilómetros
 • Durómetros
 • Dinamómetros
 • Útiles de control específicos – maquetas
 • Útiles de control genéricos (comparadores, columnas, pasa;no pasa,etc…)
 • Microscopio LEICA
 • Laboratorio materiales en sala limpia (Microscopio ZEISS, Cámara PAL, etc.)
 • Microfugómetros
 
       
 • Equipos de control Ima1
 • Equipos de laboratorio Ima1
 • Equipos de laboratorio Ima1
 • Equipos de laboratorio Ima1
 • Equipos de laboratorio Ima1
 • Equipos de laboratorio Ima1